Alibaba Business School, Hangzhou NormaI University

Alibaba Business School, Hangzhou NormaI University - 阿里巴巴商学院,杭州师范大学 - Trường kinh doanh Alibaba, Đại học Sư phạm Hàng Châu

Thứ Th 3,
04/07/2023
Đăng bởi Tuấn

 


Về Trường Kinh doanh Alibaba, Trường Đại học Sư Phạm Hàng Châu

Được thành lập vào năm 2008, Trường Kinh doanh Alibaba (gọi tắt là "ABS") được xây dựng chung bởi Trường Đại học Bình Thường Hàng Châu (trường cựu sinh viên của ông Jack Ma) và Tập đoàn Alibaba. Jack Ma là chủ tịch và hiệu trưởng đầu tiên của trường. Hiện nay, giáo sư Zeng Ming là hiệu trưởng, và ông cũng là giám đốc Hội đồng Học thuật của Tập đoàn Alibaba. ABS tận tâm đào tạo và phát triển những nhà lãnh đạo và doanh nhân xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý trong thời đại kinh tế số, với tầm nhìn là thiết lập tiêu chuẩn mới cho trường kinh doanh trong thời đại kinh tế số.

Thông qua việc tích hợp văn hóa doanh nghiệp xuất sắc của Alibaba, quá trình tham gia doanh nghiệp, giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, cũng như sự kết hợp chặt chẽ với sự phát triển công nghiệp, ABS đã xây dựng một hệ thống đào tạo nhân tài doanh nghiệp trên Internet đổi mới và khởi nghiệp "mô hình Alibaba".

 Tập trung vào Kinh doanh Internet: Trường Kinh doanh Alibaba tận tâm đào tạo nhân tài trong thời đại kinh tế số, và hướng chuyên ngành tập trung vào thương mại điện tử liên quan đến Internet, tiếp thị mạng, kinh doanh quốc tế, quản lý vận chuyển, phân tích dữ liệu lớn và kinh doanh thông minh, v.v.

 Hợp tác giữa trường và doanh nghiệp: Trường Kinh doanh Alibaba và Tập đoàn Alibaba chung phối hợp xây dựng và quản lý toàn bộ trường, và tận dụng tối đa việc chia sẻ tài nguyên giữa trường và doanh nghiệp, nhằm giúp sinh viên thu được kiến thức Internet hiện đại nhất.

 Kết hợp lý thuyết và thực tiễn: Sự khám phá lý thuyết được kết hợp chặt chẽ với sự phát triển công nghiệp, và quá trình học tập của sinh viên được đồng bộ với thực tiễn. Trường thiết lập nền tảng đổi mới và khởi nghiệp tiên tiến. Việc thực hành kiến thức và khởi nghiệp trên Internet trong trường là rất phổ biến.

Chương trình đại học dành cho sinh viên quốc tế là Kinh doanh Quốc tế (Thương mại xuyên biên giới). Chương trình phát triển tầm nhìn quốc tế và tư duy Internet cho sinh viên, để họ có kiến thức vững chắc về lý thuyết kinh doanh quốc tế, năng lực ứng dụng song ngữ Anh-Trung, thực hành và ứng dụng thương mại điện tử, và khả năng đổi mới và khởi nghiệp, để thích nghi với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và phát triển thương mại xuyên biên giới và nhu cầu phát triển kinh tế khu vực, và để có thể tham gia không chỉ vào quản lý kinh tế và thương mại ngoại giao trong các cơ quan chính phủ mà còn làm việc liên quan đến thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế hoặc thương mại điện tử xuyên biên giới trong doanh nghiệp, cũng như trở thành những nhân tài ứng dụng quốc tế có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế số.

Các khóa học chính: Nguyên tắc Kinh tế, Quản lý, Lý thuyết và Thực hành Thương mại Quốc tế, Hệ sinh thái Kinh tế số, Hoạt động Nền tảng Thương mại điện tử Xuyên biên giới, Khởi nghiệp Thương mại điện tử Xuyên biên giới, Thiết kế Web, Tiếp thị Internet, Tiếp thị Quốc tế, Quản lý Vận chuyển Quốc tế, Hành vi Người tiêu dùng, Giới thiệu Kinh doanh Thông minh, Quyết định Kinh doanh Thông minh, Nghiên cứu và Dự báo Thị trường, Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Internet, Tài chính Quốc tế.

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: